กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ICT

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [กระทรวงไอซีที, ICT, IBM, True, นวัตกรรม, ดิจิทัลแพลตฟอร์ม]  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
Tags: [แผนแม่บท, ict, ประชาพิจารณ์]  ...
จันทร์, 15 กันยายน 2014
Tags: [ICT, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสื่อสาร]  ...
พุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2013
Tags: [มหกรรม, ICT, 15 มีนาคม 2555]  ...
พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2012
5. คลินิกเทคโนโลยี
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./กลไกลงาน วทน.)
Tags: [integration, clinictechnology]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
6. รมว.วท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Thailand ICT Excellence Awards, รางวัลนวัตกรรม]  ...
พุธ, 23 มีนาคม 2011
Tags: [ICT, รางวัลธุรกิจ, สุดยอดการประชุม]  ...
ศุกร์, 19 มีนาคม 2010
Tags: [แผนแม่บท, ไอซีที, ict, master, plan]  ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2009
9. ก.วิทย์ฯ ระดมสมองกำหนดทิศทางพัฒนาระบบ IT
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พัฒนาระบบ IT, สำนักงานปลัดกระทรวงรองปลัด, ICT, สวทช]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
10. คอมเวิล์ด ไทยแลนด์ 2009
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [คอมเวิล์ด, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ICT]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป