กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 19 ตุลาคม 2556

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

Tags: [19 ตุลาคม 2556, วันเทคโนโลยีของไทย, พิธีถวายพานพุ่ม]  ...
จันทร์, 21 ตุลาคม 2013
วันนี้ (19 ตุลาคม 2556) เวลา 09.30 น. ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ณ สนามแข่งขัน อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556  ...
จันทร์, 21 ตุลาคม 2013
        เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนลีและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ...
จันทร์, 21 ตุลาคม 2013
  วันนี้ (19 ตุลาคม 2556) เวลา 09.30 น. ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 19 ตุลาคม 2013
6. ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รางวัลต่างๆ ดังกล่าว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคำขวัญที่มีผู้ได้รับรางวัลมากกว่า 1 คน ให้ถือเป็นผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน ...
พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
... 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คำขวัญที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ประเภทนักเรียน (จำนวน 11 คำขวัญ)    ...
ศุกร์, 11 ตุลาคม 2013
... ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย สำหรับการประกาศผลคณะกรรมการฯ จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันมอบรางวัล           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายเวลาการประกวดคำขวัญ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอขยายเวลาการส่งผลงานออกไป โดยสามารถส่งคำขวัญได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  โดยจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ...
พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป