กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. มอบรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่12 เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

รมว.วท. มอบรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่12 เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

   

        ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ณ สนามแข่งขัน อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556

 

            ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วท. กล่าวว่า การจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการเปิดเวทีให้กับเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีโอกาสมาแสดงความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์  ซึ่งทุกคนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาด้วยกันทั้งสิ้น จึงถือว่าทุกคนได้มอบรางวัลที่มีคุณค่าให้แก่ตัวเองแล้ว ที่สำคัญสังคมในอนาคตจะเป็นสังคมฐานความรู้ ผู้ที่ได้ประสบการณ์ทางกระบวนการคิดจากกิจกรรมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการคิดที่จะสามารถนำไปใช้กับการค้นหาคำตอบ และหาความรู้ในด้านต่างๆ ในอนาคต ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำทุกคน และขอให้ทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และภาคเอกชนที่เป็นหัวใจหลักคือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จำกัด รวมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงกิจกรรม Thailand Open Water Rocket Championship (TOWRC) ครั้งที่ 1 ที่จะจัดต่อไปในเดือนมีนาคมปีหน้า กระบวนการเรียนรู้นี้จะสามารถต่อยอดไปสู่การประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชนให้สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์ถูกใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนไทยในหลายๆ มิติต่อไป

 

 

          นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา อพวช. ได้กำหนดให้กิจกรรมการแข่งจรวดขวดน้ำเป็นกิจกรรมประจำปี จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว โดยรับความสนใจจากอาจารย์และนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ยืนยันได้จากจำนวนทีมที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันจาก 267 ทีมในปีแรก กลายเป็น 942 ทีมในปีนี้ และเป็นปีแรกที่ทางมหาวิทยาลัยในภูมิภาคได้ร่วมทำงานในฐานะเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

      จากการจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดกระแสความสนใจศึกษาและประดิษฐ์จรวดขวดน้ำแบบใหม่ๆ อีกทั้งจรวดขวดน้ำถือเป็นพื้นฐานในการจุดประกายความสนใจของเยาวชนสู่เทคโนโลยีการบินและอวกาศในอนาคต ดังนั้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นี้ให้เกิดการต่อยอดและประยุกต์เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง ตามนโยบายของ วท. ทาง อพวช. จึงกำหนดจะจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทประชาชนทั่วไปขึ้นในชื่อ Thailand Open Water Rocket Competition ในเดือนมีนาคม 2557 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยไม่จำกัดอายุ ได้ใช้ประความรู้ผสมกับความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนาจรวดขวดน้ำเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ จรวดแฟนซี และจรวดที่ลอยในอากาศได้นานที่สุดอีกด้วย

 

 

 

 

 

เขียนข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร, นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3727 – 3732  โทรสาร 0 2333 3834  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป