กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งหมด 24 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
      ประวัติ ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชุมชนคลองเส (แล็ปท้องทุ่ง) เป็นห้องแล็ปชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เกิดขึ้นจากการที่ผู้นำชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆที่หายาก ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
22. สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... UNESCO ภายใต้โครงการ MAB (Man and Biosphere Program) ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 7 ของเอเชีย (ข้อมูล ณ พฤษาคม พ.ศ. 2545)   รายละเอียดการให้บริการ ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
23. บึงฉวาก
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... ผู้ชมสามารถเดินสอดผ่านใต้ตู้ปลามีบรรยากาศเหมือนอยู่ใกล้สัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย มีนักประดาน้ำสาธิตการให้อาหารปลา นอกจากนั้นโดยรอบยังมีตู้ปลาน้ำจืดและตู้ปลาทะเลสวยงาม ส่วนบ่อจระเข้น้ำจืด ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
24. ก.วิทย์ฯ ตั้งคณะทำงานประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่สามารถผลิตฝักวานิลาได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยจะดำเนินการระบบการผลิตให้แล้วเสร็จในปี 252 และมีโรงบ่มฝักวานิลาในปี 2553 พร้อมขยายผลไปยัง 36 ดอยในพื้นที่ใกล้เคียง             ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป