กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

บึงฉวาก


 

21.jpg

 

ประวัติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

 

รายละเอียดการให้บริการ

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งปลาน้ำจืด ปลาสวยงามและพันธุ์ปลาหายาก ผู้ชมสามารถเดินสอดผ่านใต้ตู้ปลามีบรรยากาศเหมือนอยู่ใกล้สัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย มีนักประดาน้ำสาธิตการให้อาหารปลา นอกจากนั้นโดยรอบยังมีตู้ปลาน้ำจืดและตู้ปลาทะเลสวยงาม ส่วนบ่อจระเข้น้ำจืด จำลองให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ผู้ชมจะได้เห็นความเป็นอยู่แบบธรรมชาติของจระเข้และสามารถเข้าชมอย่างใกล้ชิด

 

เวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.
    วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.
    มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม : ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

 

สถานที่ติดต่อ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก
ถนนเลียบคลองชลประทาน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3543 9208-9, 0 3543 9190 โทรสาร : 0 3543 9208
เว็บไซต์ : http://www.suphanburi.go.th/bungchawak/

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป