กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งความรู้ ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชุมชนคลองเส (แล็ปท้องทุ่ง)

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชุมชนคลองเส (แล็ปท้องทุ่ง)


 

 

 

ประวัติ

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชุมชนคลองเส (แล็ปท้องทุ่ง) เป็นห้องแล็ปชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เกิดขึ้นจากการที่ผู้นำชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆที่หายาก และกำลังจะสูญพันธุ์ โดยนำเอาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาขยายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานเขาเหมน และพื้นที่บริเวณต้นน้ำปี และนำกลับคืนสู่ป่าในชุมชนต่อไป

 

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการดูแลงานแล็ปท้องทุ่งและฝึกอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผสมพันธุ์กล้วยไม้ป่าแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

สถานที่ติดต่อ

91/2 หมู่ที่ 3 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : 08 9875 3077

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป