กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เสาวณี มุสิแดง

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. "ลูกค้าประจำ" งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
       ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เสาวณี มุสิแดง) สนใจและให้เกียรติมาเป็นลูกค้าประจำงานที่คลองผดุงฯ อย่างต่อเนื่อง แต่ละครั้งท่านจะชักชวนเพื่อนๆ ให้มาเดินชมพร้อมจับจ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในงาน ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... (นางสาวเสาวณี มุสิแดง) และผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ) รวมผู้เข้าชมงานประจำวัน 3,154 คน  (5 วันจำนวนผู้เข้างานทั้งสิ้น 14,218 คน) โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในวันนี้เป็นเงิน จำนวน ...
พุธ, 07 ตุลาคม 2015
       (ภาพข่าว) ลงพื้นที่/เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 28 กันยายน 2015
... โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีภูมิอากาศและเครือข่าย โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... 18 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผช.รมต.วท.) ให้การต้อนรับคณะนักเรียนตัวแทนฑูตวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
16. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือความร่วมมือสมาคม ATPAC (MOST-ATPAC Retreat)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
... ปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กอปร กฤตยากีรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
18. ม.ราชภัฏภูเก็ตต้อนรับอบอุ่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง และคณะติดตามอย่างอบอุ่น ในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
         (21 พ.ค. 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษาฯ ...
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2015
20. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ด้วยการเผยแพร่ประเด็นข่าวสารด้าน วทน. การเผยแพร่ประเด็นชวนคิดในเชิงพัฒนาและปฏิรูปงานด้าน วทน. โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป