กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คณะนักเรียนตัวแทนทูตวัฒนธรรมระหว่างประเทศเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์

คณะนักเรียนตัวแทนทูตวัฒนธรรมระหว่างประเทศเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

       18 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผช.รมต.วท.) ให้การต้อนรับคณะนักเรียนตัวแทนฑูตวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประกอบด้วย ตัวแทนโรงเรียนจินดามณี โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา โรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย และโรงเรียนวิชัยวิทยา(เซียงใหม่) โดยนางเสาวณี มุสิแดง ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะอาจารย์พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อเวทีนานาชาติ และในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผช.รมต.วท.ได้เชิญชวนคณะนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

ถ่ายภาพและข่าว : นายรัฐพล หงไสกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป