กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เว็บไซด์

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
        เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัวเว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
...           นอกจากเรื่องการพัฒนากำลังคนแล้ว สวทช. ได้ดำเนินการสร้างการเรียนรู้ ผ่านการจัดพิมพ์หนังสือและบทความ จัดทำเว็บไซด์ จัดการสัมมนาและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
13. แอพพลิเคชั่น "ฝนหลวง"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว กิจกรรมที่ผ่านมา )
... ประวัติความเป็นมา พระราชกรณียกิจ ตำราฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง วีดิทัศน์การทำฝนหลวง ข้อมูลฝนหลวง (ศัพท์ฝนหลวงและการบินเกษตร) สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ : เว็บไซด์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ...
พุธ, 11 เมษายน 2012
... พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม    ...
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
... และเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสม            ความร่วมมือในโครงการ WebsiteSpark ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ คือ การมอบโอกาสให้กับนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ ...
จันทร์, 18 มกราคม 2010
16. เว็บลิงค์
(Uncategorised Content)
หน่วยงานในสังกัด  ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป