กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เมล็ดพันธุ์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
              23-24 สิงหาคม 2556 ณ จ. น่าน และ จ. ลำปาง:  ไบโอเทค นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ. น่าน และ จ. ลำปาง เพื่อติดตามผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... พร้อมนำเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าทดลองปลูกลงในกระถางและสามารถนำกลับไปปลูกต่อที่บ้านได้ รวมทั้งยังมีกิจกรรมสถานีการทดลอง การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน ...
เสาร์, 04 มกราคม 2014
... โดยเฉพาะพลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและการดูแลกลุ่ม OTOP 3.    จังหวัดเชียงรายสนับสนุนการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี 4.    จังหวัดลำพูนสนับสนุนโครงการลำใย ด้านประสิทธิภาพภายใต้การผลิตและคุณภาพ ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
... และได้นำร่องฝึกอบรมรุ่นแรกจำนวน 30 คน รุ่นที่สองจำนวน 34 คน และขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมรุ่นที่สามจำนวน 34 คน บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวถือว่าเป็น “เมล็ดพันธุ์” ที่จะขยายและสร้างเครือข่ายฐานความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ  ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
45. ก.วิทย์ เร่งมาตรการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวรจร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
        กระทรวงวิทย์ จับมือ กรมการข้าว รับวันพืชมงคล เร่งมาตรการบริหารจัดการ “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจร” 4 แนวทางหลัก หวังสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรไทยเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... และห้องปฏิบัติการล้ำสมัย เช่น ระบบเมืองจำลอง ระบบจำลองสถานการณ์การควบคุมความเร็ว เป็นต้น       หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตร (การปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์) ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
... Teak Valley พื้นที่ครอบครอง ป่าเศรษฐกิจ (แปลงเกษตรที่มีไม้ป่าผสมผสาน) ผ้าทอนาโน โรงงานปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน ศูนย์ขยายพันธุ์แมลงวันผลไม้เป็นหมัน ขบวนการผลิตพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พริก แตง การจัดการขยะ ...
พุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2013
... แต่ถ้าได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการพัฒนากลุ่มงานวิจัยไปเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ต้องมีชิ้นงาน ต้องมีเป้าหมายที่ชัด อย่างเช่น เชียงใหม่หรือภาคเหนือ เราจะทำเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ...
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
 ...
ศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2013
50. ดันไทยเป็นฮับเมล็ดพันธุ์พืช
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมากล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในระดับโลก" โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ ...
พุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป