กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เมล็ดพันธุ์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. งานวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว [LannaLive.net]
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
งานวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว [LannaLive.net] ที่มา : Lanna Live "ทีวีอินเตอร์เน็ตคนเมือง คนล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015
         (8 พฤศจิกายน 2558) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง - สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน "วันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว" ...
อาทิตย์, 08 พฤศจิกายน 2015
... 14 ปี จนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นผลผลิตที่ทุกภาคส่วนช่วยกันการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ปลูกฝังเยาวชนเรื่องกระบวนการคิด ทดลอง วิจัย และพัฒนาเป็นตัวอย่างของ Project – based Learning ที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... โดยนำเสนอผลงานด้านเมล็ดพันธุ์ พลังงานทดแทน เครื่องจักรกลไทย และเครื่องมือแพทย์ อีกทั้งเป็นการจับคู่และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจจากจีนและอาเซียน ณ โรงแรม Guanxi Wharton International ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
... โดยมีธุรกิจข้าวและเมล็ดพันธุ์เป็นหลัก สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศจีนมาแสดงในมหกรรมวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
26. ก.วิทย์ฯ นำทัพลุยจีน โชว์ผลงานวิจัยและจับคู่ธุรกิจไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2558 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่าย เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื่อจับคู่ธุรกิจไทย-จีน และสร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยโดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์ ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... ๆ ที่ตั้งไว้ ไปหาที่ศูนย์บอกเขา “ผมจะทำอย่างไรดี ถ้าผมทำนาไม่ได้จะให้ทำอะไรดี” เขาก็จะให้ความรู้ท่าน ทั้งเรื่องการดูแลเมล็ดพันธุ์ เรื่องเงินทุน เรื่องปุ๋ย ฯลฯ ก็ร่วมโครงการกับเขา ถ้าท่านไม่ปรึกษาใคร ...
อาทิตย์, 13 กันยายน 2015
28. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อ.เต่างอย โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญหลายประการ เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านนางอยและหมู่บ้านเครือข่ายอีกจำนวน 5 หมู่บ้าน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
29. Clipping วท ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 13 พัฒนาเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ตรวจคุณภาพ'เมล็ดพันธุ์'ข้าว    ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2015
30. Cipping วท. ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 28 ตั้งเป้าไทยฮับเมล็ดพันธุ์พืช ...
ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป