กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ทีมมารผจญ ศิษย์ตากะจะ ครองแชมป์จรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำระดับมัธยม ด้วยสถิติ 0.19 เมตร อพวช. พร้อมส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับตัวแทนเยาวชนอีกกว่า 11 ประเทศ

ทีมมารผจญ ศิษย์ตากะจะ ครองแชมป์จรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำระดับมัธยม ด้วยสถิติ 0.19 เมตร อพวช. พร้อมส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับตัวแทนเยาวชนอีกกว่า 11 ประเทศ

พิมพ์ PDF

     วันนี้ 17 ตุลาคม 2558 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 14 โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี     ผลปรากฎว่า ทีม.... จากโรงเรียน... คว้าแชมป์ชนะเลิศประเภทแม่นยำระดับมัธยม โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยกับตัวแทนเยาวชนอีกกว่า 11 ประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคต่อไป
   รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศว่า ผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนในครั้งนี้ ทั้งที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือก ถือได้ว่าทุกคนได้ร่วมกันสร้างสังคมของประเทศไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ ซึ่งประเทศเราจะพัฒนาหากทุกคนช่วยกัน เพราะกระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดที่ได้จากกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่จะสามารถนำไปใช้กับการค้นหาคำตอบ และการหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ในอนาคต จึงขอให้ทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป แม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลก็ตาม
 
    สำหรับกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำที่มีการจัดการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 14 ปี จนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นผลผลิตที่ทุกภาคส่วนช่วยกันการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ปลูกฝังเยาวชนเรื่องกระบวนการคิด ทดลอง วิจัย และพัฒนาเป็นตัวอย่างของ Project – based Learning ที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น บางคนได้เข้าไปอยู่ในทีม Formula One ของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลายคนเข้าไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์  บางคนเรียนจบไปเป็น Logistics Engineer Manner ของ SCG Chemical  หรือทำงานในตำแหน่ง Production Planning ของบริษัท NSGT เป็นต้น
 
   นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ เป็นกิจกรรมหนึ่งของ อพวช. ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา และลงมือทำเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยนำเรื่องที่กำลังกล่าวถึง คือ STEM มาใช้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์(S) ได้แก่ แรง โพรเจคไทล์ มุมยิง ฯลฯ เรื่องเทคโนโลยี(T) ได้แก่ การบิน การลอยตัว วิศวกรรม(E) ได้แก่ การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำให้มีความเหมาะสมในการแข่งขันแต่ละประเภท คณิตศาสตร์(M) ได้แก่ คำนวณแรงลม ทิศทาง มุมยิงจากแท่นยิง ความไกล เรียกว่าใช้คำว่า STEM มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างสรรค์ประดิษฐ์จรวดให้เกิดความสวยงามอาจจะรวมถึงศิลปะ(A) เข้ามาอีกด้วย
      ที่ผ่านมา อพวช. ได้กำหนดให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประจำปี  จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว  โดยได้รับความสนใจจากทั้งอาจารย์และนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด  ยืนยันได้จากจำนวนทีมที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน จาก 267 ทีมในปีแรก กลายเป็น 1,137 ทีมในปีนี้  อีกทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ในการประชาสัมพันธ์โครงการและของรางวัลสนับสนุน
 
   และในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้ร่วมทำงานในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจำนวน 298 ทีม  และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 49 ทีม สำหรับทีมเยาวชนที่ชนะการประกวดประเภทแม่นยำจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกต่อไป
 
       นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู กล่าวว่า   ทรูวิชั่นส์ ในฐานะสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั้งในด้านการศึกษา และกีฬาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี   โดยร่วมมือกับองค์กรหลาย ๆ องค์กรที่มีความมุ่งหวังในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
    สำหรับความร่วมมือกับ อพวช. นั้น กลุ่มบริษัททรู ได้ร่วมจัดโครงการที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน อาทิ โครงการค่ายเยาวชนทรู โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย และโดยเฉพาะโครงการการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ที่ทรูวิชั่นส์ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยการประมวลเป็นภาพกิจกรรมการแข่งขัน ออกอากาศผ่านทางทรูวิชั่นส์กว่า 20 ช่องรายการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าเยาวชนไทยของเรามีความสามารถ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนที่มีความสนใจต่อไป และขอแสดงความยินดีกับเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การที่ได้ก้าวเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้จึงเป็นความสำเร็จที่เกิดจากทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และความสามัคคีของทุกคนในทีม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
 
       โดยทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศในประเภทความไกลและคะแนนรวม จะได้รับทุนการศึกษาจาก อพวช.  ทีมละ 20,000  บาท ประเภทแม่นยำ 10,000 บาท และประเภทการนำเสนอผลงานฯ 5,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีโล่เกียรติยศและของรางวัลอีกมากมายจาก บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
 

ผลการแข่งขัน - ระดับประถมศึกษา

ประเภทการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์              
     รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม Human Forest   จังหวัดตรัง  คะแนน  50.00   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล4วัดนพวงศารามจังหวัดปัตตานี ทีม รักษ์ตานี 1 จังหวัดปัตตานี คะแนน 47.80   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล4วัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี ทีม รักษ์ตานี 2 จังหวัดปัตตานีคะแนน 47.80   
ประเภทความแม่นยำ      รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม sweet lemon จังหวัดตรัง สถิติ (ม.) 0.30
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ทีม ท่าแฉลบ 3 จังหวัดจันทบุรี สถิติ (ม.) 0.62   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม handsome five จังหวัดตรัง สถิติ (ม.) 0.64  

ประเภทความไกล
    รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ทีม เสริมงาม 1 จังหวัดลำปาง สถิติ (ม.) 173.52  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าเหลื่อม ทีม โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 3 จังหวัดขอนแก่น สถิติ (ม.) 168.37   
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดปลวกง่าม ทีม ศิษย์หลวงพ่อคำแสน 3 จังหวัดพิษณุโลก สถิติ (ม.) 164.42   

ประเภทคะแนนรวม
    รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม ทีม ฟ้าเหลื่อม 3 จังหวัด ขอนแก่น คะแนน138.11  (รางวัลชนะเลิศ)
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดปลวกง่าม ทีม ศิษย์หลวงพ่อคำแสน3 จังหวัดพิษณุโลก คะแนน 133.94  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล4วัดนพวงศาราม ทีม รักษ์ตานี 2 จังหวัดปัตตานี คะแนน 131.63  
 

ผลการแข่งขัน - ระดับมัธยมศึกษา

ประเภทการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
 
    รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ทีม วังน้ำเย็นทีม A จังหวัดสระแก้ว คะแนน 50.00   
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ทีม LP 2 จังหวัดศรีสะเกษ คะแนน 48.94  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนขนอมพิทยา ทีม ขอโทษที...ยั้งไม่อยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คะแนน 47.46   

ประเภทความแม่นยำ
     รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ทีม มารผจญ ศิษย์ตากะจะ จังหวัด ศรีสะเกษ สถิติ (ม.) 0.19  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ทีม โมคลานทะยานฟ้า 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติ (ม.) 0.20
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนขนอมพิทยา ทีม ขอโทษที...ยั้งไม่อยู่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติ (ม.) 0.39 

ประเภทความไกล
    รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม TCS  จังหวัดตรัง สถิติ(ม.) 257.61
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ทีม วาฬน้อย จังหวัด ตรัง สถิติ (ม.)  250.57
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ทีม T.S.ROCKET 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  สถิติ (ม.) 245.98 

ประเภทคะแนนรวม
    รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม TCS จังหวัดตรัง คะแนน 136.01 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ทีม T.S.ROCKET 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช คะแนน 132.65 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ทีม วาฬน้อย จังหวัดตรัง คะแนน 118.78.
 
 
 
ข่าวโดย: กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 โทรสาร 0 2577 9911
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป