กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีอวกาศ

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... ในการใช้งานให้กับบุคลากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบข้อมูลจากฐานราก และนำมาซึ่งการพัฒนาพื้นที่อย่างมีแบบแผนและยั่งยืน แหล่งที่มาข้อมูล :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
... มอ.วิทยานุสรณ์ รวมตัวจริง 12 คน และมีสำรอง 6 คน ดังนั้น นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบวิทยุเพื่อการสื่อสาร และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
33. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH เวทีวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ      ...
อังคาร, 26 มกราคม 2016
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์”       สำหรับการนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อทรัพยากร มีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
36. Clipping วท ประจำวันที่ 14 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  3 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ         ...
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016
37. Clipping วท ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการรายวัน 3 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พุธ, 13 มกราคม 2016
38. Clipping วท ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  5 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ         ...
อังคาร, 12 มกราคม 2016
... กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ประเทศไทยควรให้ความสำคัญ ด้วยการส่งเสริมและผลักดันในเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน Space Inspirium ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญ ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
40. Clipping วท ประจำวันที่ 8 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  5 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป