กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีการเกษตร

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, อาหาร, กุ้ง, กรดไขมัน]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, อาหาร, กุ้ง]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, แมลงวัน, ทำหมัน]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
4. ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีการเกษตร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, กุ้ง, โรค]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, ข้าว, โรค, แบคทีเรีย, Bacillus, Megaterium]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
... กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีสุขภาพ สปา กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีการเงินฟินเทค, Internet of Things, อี-คอมเมิร์ซ กลุ่มที่ 5 เทคโนโลยีการท่องเที่ยว ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
7. การถ่ายทอดเทคโนโลยี "การผลิตน้ำพริกผลไม้" เพิ่มมูลค่าผลผลิต
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
         19 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตน้ำพริกผลไม้ : น้ำพริกเพื่อสุขภาพจากสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย”  ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
... พืช และปุ๋ย รวมทั้งการ ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตปุ๋ยอย่างถูกวิธี   ได้ที่   ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร  วว.  เทคโนธานี คลอง 5 จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2577 9000  โทรสาร 02 577 9009 ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... สามารถขอรับคำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรกรรม การจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร การตรวจสอบและวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน พืช และปุ๋ย รวมทั้งการ ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตปุ๋ยอย่างถูกวิธี ได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... วว. ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากหน่วยงานต่างๆ ของ วว. ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีการอาหาร ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ...
อังคาร, 15 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป