กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชิดชู

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 4 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 3 กรมวิทย์ฯ เชิดชูผู้สร้างสรรค์ ผลงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์     ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
         วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
... 13 มหาวิทยาลัย และมีแผนงานการมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมข้าวตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม ดังนั้น จึงได้เข้าร่วมในการสนับสนุนการเฟ้นหาผลงานนวัตกรรมข้าวส่งเข้าร่วมการประกวดในปีนี้เป็นปีแรก  นับเป็นโอกาสอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสนับสนุนและเชิดชูผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
            21 มีนาคม 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ. 2559 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... ของสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ 2559 (Thailand Inventors' Day & Ipitex 2016) พร้อมรับใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ และ เงินรางวัลจำนวน 250,000 บาท   ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... อย่าไปนำสิ่งที่ไม่ดีมาผสมผเสก็ยิ่งไม่ดีกว่าเดิม รัฐบาลจะทำอย่างนั้น อยากให้ทุกคนร่วมแก้ปัญหาให้หมด คนไทยทุกคน ฝ่ายการเมืองอาจจะมองว่ายากเกินไป อาจจะมีผลในอนาคต ผมขอร้องท่านอย่าคิดอย่างนั้น วันหน้าท่านจะได้รับความเชิดชูในเกียรติยศชื่อเสียงของท่าน ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
17. Clipping วท ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  4 ภาพข่าว คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า เชิดชูนักวิจัยสตรีไทย    เดลินิวส์  ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
18. Clipping วท ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ 24 ลอรีอัล เชิดชูสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์     ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
... ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนักประดิษฐ์ ได้พัฒนาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำสู่เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการและมูลนิธิบัวหลวงสนับสนุนด้านเงินรางวัลพร้อมโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์  ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... กรุงสตอกโฮล์มจะประกาศรางวัลโนเบลเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ โดยในปีนี้ รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เป็นของ 2 นักวิจัย ทากาอาคิ คาจิตะชาวญี่ปุ่น และอาเธอร์ บี. ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป