กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ Clipping วท ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

Clipping วท ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
กรุงเทพธุรกิจ
9
แนวหน้า
14
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
13
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
16
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
1,11
มติชน (กรอบบ่าย)
13
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
4
ข่าวสด
21
มติชน (กรอบบ่าย)
10
ไทยรัฐ
24
Bangkok Post
B1,B2
The Nation
1B
พิมพ์ไทย
1,7
พิมพ์ไทย
12
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
1,6

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
พิมพ์ไทย
14
Bangkok Post
1,12
กรุงเทพธุรกิจ
9
กรุงเทพธุรกิจ
9
มติชน
10
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
13
โพสต์ทูเดย์
A2
โพสต์ทูเดย์
A11
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
23
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
26
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
18
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป