กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องดื่ม

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไลโคเอ็ม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ไลโคเอ็ม]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
2. เครื่องดื่มนํ้ามังคุด
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร, เครื่องดื่ม, มังคุด]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
3. เครื่องดื่มนํ้ากล้วยหอม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร, เครื่องดื่ม, กล้วยหอม]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
4. เครื่องดื่ม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร, เครื่องดื่ม]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
5. งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. “Food for the Future”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... แปรรูปเป็นเต้าฮวยโปรตีนสูงและเครื่องดื่ม มีปริมาณโปรตีนสกัดจากถั่วหัวช้าง ไฟเบอร์สูง ช่วยทดแทนกรดแอมิโนจำเป็น (คือ methionine + tyrosine)             - ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
... 6.ปลาร้าบองผัดสุกอัดก้อน 7.เจลสูตรสมุนไพร รอยัลเฮิร์บ Royal Herb 8.ข้าวผงชงพร้อมดื่ม ตราใบเงิน จังหวัดสุรินทร์  9.น้ำพริกลาบเจ๊ม่วย 10.เครื่องดื่มมังคุด ลองกอง ตราผลาผล เข้าร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายภาคการประชุมในครั้งนี้ด้วย ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... และเครื่องดื่มมากที่สุด จำนวน 157 ราย (ร้อยละ 71) รองลงมาคือกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 28 ราย กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 28 ราย กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 ราย โดยเป็นการนำ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
...  จากเป้าหมาย 200 รายนั้น เป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด จำนวน 157 ราย (ร้อยละ 71) รองลงมาคือกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 28 ราย  กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... ที่จะพาไปพบกับขอเท็จจริงและปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการดื่ม  แอลกอฮอล  อาทิ ประสบการณเสมือนจริงจากแวนเมา, จำลองบรรยากาศของภัยที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล, รูเทาทันเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่าง ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของตกแต่งและของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาทิ กลุ่มสมุนไพรดูดกลิ่น ธูปหอมอำพัน กลุ่มทอผ้ายกลายดอกบ้านต้นห้า ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป