กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เข้าพบ

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. เสนอทำวีซ่านักวิจัยเคลื่อนย้ายทำงานระหว่างอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ขณะนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา วทน.ของอาเซียนให้เข้มแข็งและอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ในบางภูมิภาคอยู่ในภาวะวิกฤติ     ดร.พิเชฐ ยังได้กล่าวถึงการเข้าพบ นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... ดร.พิเชฐ ยังได้กล่าวถึงการเข้าพบนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาวด้วยว่า นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ขอให้ประเทศไทย สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สปป.ลาว ที่กำลังประสบปัญหาราคาพืชผลเกษตรกรรมที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ ...
เสาร์, 07 พฤศจิกายน 2015
33. "มะม่วงเบาผลไม้ถิ่นใต้ใช้ วทน. แปรรูปเพิ่มมูลค่า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจัดโดย วท. ประกอบกับการสำรวจพื้นที่และการเข้าพบปะพูดคุยกับผู้นำกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ตลอดจนสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทำให้ทราบว่าประชากรในหมู่ที่ ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015
...       นอกจากนี้ รมว.วิทยาศาสตร์ ยังได้เข้าพบและหารือท่านรองผู้ว่าการเมืองเกียวโต Mr.Akimasa YAMASHITA โดยท่านได้นำเสนอแนวคิด Kyoto Smart City เพื่อสร้างสังคมใหม่ ด้วยเทคโนโลยี และให้คนมีสุขภาพดี ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... ขณะเดียวกันก็มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนในทุกมิติเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยได้มีโอกาสเข้าพบและหารือกับ Dr. Sadayuki Sakakibara ประธานของ Japan Business Federation (KEIDANREN) ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
         ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
... ให้การต้อนรับ คุณสุวิภา วรรณสาธพ นายกกิตติมศักดิ์, รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล นายกสมาคม Thai-BISPA และ คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ ผู้จัดการสมาคมฯ ในโอกาสที่ผู้บริหารสมาคม Thai-BISPA ขอเข้าพบ และแนะนำนายกสมาคมคนใหม่ซึ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
                  วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.)  ให้การต้อนรับ Mr.Masayasu ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015
... ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสเด็กไทยได้มีโอกาสเข้าพบได้พบนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล รวมถึง การได้เห็นแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่นำพาไปสู่การประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทย ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
       เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป