กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกรไทย

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
11. Clipping วท ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ร่วมทีมวิจัยประเทศอังกฤษ   บ้านเมือง 13 นักวิชาการแนะเกษตรกรไทยเร่งปรับตัว ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2015
12. Clippingวท. ประจำวันที่ 30 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 20 กลยุทธ์รับมือภาวะโลกร้อน'เกษตรกรไทย'     ...
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
... วิจัยสร้างนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย         นายวีระพงษ์ ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... เพราะเกษตรกรมีอายุมาก ปัจจุบันอายุเกษตรกรไทยทั่วประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 55 ปี ฉะนั้นต้องทำให้เยาวชนมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต้องทำวันนี้ การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้พวกเขาหันกลับมาเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น ...
อาทิตย์, 28 ธันวาคม 2014
... “ข้าวไทย” เพื่อยกระดับการปลูกข้าวของเกษตรกรไทยโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความแตกต่างให้กับผลผลิตข้าวด้วยการใส่ “ความคิดสร้างสรรค์” บวกกับ ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... จึงได้เร่งผลักดันการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม “ข้าวไทย” เพื่อยกระดับการปลูกข้าวของเกษตรกรไทยโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความแตกต่างให้กับผลผลิตข้าวด้วยการใส่ ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... ชูนวัตกรรมปลายน้ำเพิ่มมูลค่าน้ำยางพารา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรไทยที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม อาทิ “ล้อตัน” ประหยัดพลังงานนวัตกรรมข้าว ตั้งแต่ระบบการผลิตข้าว ที่มีวิธีหลากหลายในการจำกัดมอด ...
เสาร์, 28 ธันวาคม 2013
18. เตรียมพร้อมตื่นตา ตื่นใจไปกับโลกวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... High Light ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย ให้มีรายได้เพิ่มพูนและผลผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)    ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี High Light กิจกรรมการค้นหารังสี และเฝ้าระวังภัยทางรังสี ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... High Light ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย ให้มีรายได้เพิ่มพูนและผลผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี High Light กิจกรรมการค้นหารังสี และเฝ้าระวังภัยทางรังสี ...
พฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2013
20. ก.วิทย์ เร่งมาตรการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวรจร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
        กระทรวงวิทย์ จับมือ กรมการข้าว รับวันพืชมงคล เร่งมาตรการบริหารจัดการ “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจร” 4 แนวทางหลัก หวังสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรไทยเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป