กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หารือ

ทั้งหมด 68 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
             16 มีนาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... (H.E. Mr. Jesus Miguel Sanz Escorihuela) เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือในประเด็นร่าง พ.ร.บ. ยา การขึ้นทะเบียนยาใหม่ที่ต้องเปิดเผยโครงสร้างราคายาและข้อมูลสิทธิบัตร ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
63. Clipping วท ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  8 'บสย.'หารือก.คลังใช้งบหมื่นล้าน    บ้านเมือง  ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
...           นอกจากนี้ ในการประชุมได้หารือและคัดเลือก Infographics การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
65. ประชุมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงาน วท. ครั้งที่ 2/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ครั้งที่ 2/2559 โดยมีประเด็นหารือ ประกอบด้วย การรายงานความคืบหน้าการจัดงาน STARTUP THAILAND 2016 ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... โดยมีรูปแบบของการดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การอบรมฝึกอาชีพ  การจัดนิทรรศการ  การจัดประชุมหารือ และการประชาสัมพันธ์ โดยการดำเนินการในแต่ละครั้งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ...
... และจากการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการหารืออันจะนำไปสู่ความร่วมมือใน 3 ด้านหลักคือ 1. จัดตั้ง Climate Change Technology Transfer Center  2. จัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ...
... โดยมีรูปแบบของการดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การอบรมฝึกอาชีพ  การจัดนิทรรศการ  การจัดประชุมหารือ และการประชาสัมพันธ์ โดยการดำเนินการในแต่ละครั้งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป