กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Clipping วท ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
โพสต์ทูเดย์
B4
มติชน
10
โพสต์ทูเดย์
B3
โลกวันนี้
9
ฐานเศรษฐกิจ
20
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
23
มติชน (กรอบบ่าย)
7

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยรัฐ
1,13
ไทยโพสต์
1,2
มติชน
1,12
เดลินิวส์
1,9,2
สยามรัฐ
1,8
ข่าวสด
1,16
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
1,13
แนวหน้า
1,7
The Nation
2A
ผู้จัดการรายวัน
1
โพสต์ทูเดย์
A1
กรุงเทพธุรกิจ
1
มติชน
1,12
คมชัดลึก
1,15
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
1,15
New)108
1,2
มติชน (กรอบบ่าย)
1,12
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
16
มติชน (กรอบบ่าย)
2
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
1,23
The Nation
1B,4B
ฐานเศรษฐกิจ
39
มติชน
1,6
กรุงเทพธุรกิจ
9
มติชน (กรอบบ่าย)
8
บ้านเมือง
7
มติชน
7
โลกวันนี้
8
กรุงเทพธุรกิจ
2

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป