กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สินค้า

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... (ไบโอเทค) บริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูงรายใหญ่ของจีน ผู้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จ.ระยอง และบริษัทชั้นนำด้านสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจัน เป็นต้น บรรยากาศภายในงานมีทั้งนักวิจัย นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559 ต่อด้วย จ.ขอนแก่น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีองค์ความรู้ เข้าไปช่วยผู้ประกอบการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าในท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... อาทิ การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดด้วยการร่วมงานแสดงสินค้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในโครงการได้นำผลิตภัณฑ์เสนอออกสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รับคำติชม หรือ feedback เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... เพราะสามารถนำผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะให้สามารถมารวมกัน ในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า เอเซีย แปซิฟิค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ซึ่งความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม การผลิตสินค้า ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
48. เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสต่อยอดไปสู่สินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
49. Clipping วท ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามธุรกิจ 17 คอลัมน์ รัชกับดุ๊กทัวร์ซีรีย์ พช.ดันวิถีชุมชนสู่สากล..คัดสรรสุดยอดสินค้าโอท็อป  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข 4 หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย และ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป