กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สำรวจโลก

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [สำรวจโลก, ระยะที่ 2, สทอภ., ดาวเทียม, สัมมนา]  ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
2. โครงการดาวเทียมสำรวจโลก
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ ส่องโลกนวัตกรรม)
ส่องโลกนวัตกรรม : โครงการดาวเทียมสำรวจโลก    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... ที่จะให้คำตอบว่าทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ แล้วทำไมเราจึงไม่ลอยจากโลก ผ่านการนำเสนอแบบวีดีทัศน์บนจอฉายภาพยนตร์โฮโลแกรม หรือโซนเทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ จะนำเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการไปอวกาศ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... มีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ แล้วทำไมเราจึงไม่ลอยจากโลก ผ่านการนำเสนอแบบวีดีทัศน์บนจอฉายภาพยนตร์โฮโลแกรม หรือโซนเทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ จะนำเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการไปอวกาศ นำเสนอตั้งแต่ยุคนักคิด ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
... ขนาดและอายุของเอกภพ รวมไปถึงพลังงานต่างๆ จากนั้นจะเชื่อมโยงไปยังโซนที่เรียกว่าทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต เพื่อตอบความแคลงใจที่หลายคนสงสัย และพลาดไม่ได้กับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
... SCOSA ที่ SCOSA ไม่ได้ปรากฏอยู่ใน APASTI และโดยที่เรื่องการสำรวจระยะไกลและระบบสำรวจโลก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ ด้าน ที่ประชุมขอให้กลุ่มย่อยที่จะพิจารณา APASTI ฉบับสุดท้าย ทบทวนประเด็นนี้ด้วย   ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... หน่วยงาน พร้อมด้วยสื่อมวลชลสายวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมชมอาคารและห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การนำชมการปฏิบัติการดาวเทียมสำรวจโลก ที่มีระบบการปฏิบัติการ การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณและ ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด วิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องต่อเทคโนโลยีสำรวจโลก และการประยุกต์ใช้ประโยชน์บนฐานของการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษา ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... เช่น การศึกษาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศในศตวรรษที่ 21  โครงการเกี่ยวกับกาแล็กซี กิจกรรมวิทยาศาสตร์อวกาศของยูเนสโก วิทยาการอวกาศและเทคโนโลยีของมาเลเซีย การสำรวจโลกเพื่อความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมและมนุษยชาติ ...
พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015
... และ จ.ยโสธร ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อดูการบริหารจัดการน้ำชุมชน และนำความรู้ที่ได้รับไปไประยุกต์ใช้ในพื้นที่ Ban Nhainachaleun     2.ความร่วมมือด้านการใช้ดาวเทียมสำรวจโลก ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป