กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สทอภ. เตรียมพร้อมดึงประชาสัมพันธ์ 14 หน่วยงาน ชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศก่อนเปิดจริง 20 มีนาคมนี้

สทอภ. เตรียมพร้อมดึงประชาสัมพันธ์ 14 หน่วยงาน ชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศก่อนเปิดจริง 20 มีนาคมนี้

พิมพ์ PDF

    ​เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เป็นเจ้าภาพนำทัพคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. 14 หน่วยงาน พร้อมด้วยสื่อมวลชลสายวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมชมอาคารและห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การนำชมการปฏิบัติการดาวเทียมสำรวจโลก ที่มีระบบการปฏิบัติการ การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณและ การผลิตภาพ ส่วนที่ 2 การนำชม อาคารควบคุมดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ มีการโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun Synchronous) การโคจรแบบนี้ดาวเทียมจะโคจรในแนวเหนือและใต้ของขั้วโลกโดยอยู่สูงจากพื้น โลกประมาณ 830 กิโลเมตร

 

 

      ดาวเทียม THEOS มีระบบการทำงาน 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนอวกาศ (Space Segment) และส่วนภาคพื้นดิน (Ground Segment) เมื่ออยู่ในอวกาศจะมีการโคจรร่วมกับสิ่งต่างๆ มากมาย อาทิเช่น สะเก็ดดาวดาวเคราะห์ต่างๆ และวัตถุในอวกาศ โดยต้องทำงานร่วมกับนานาประเทศในการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากมีวัตถุในอวกาศหลุดเข้ามาสู่วงโคจรของดาวเทียม THEOS ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนแล้วทางสถานีควบคุมจะทำการป้อนคำสั่งควบคุมดาวเทียม THEOS ให้หลีกเลี่ยงวัตถุในอวกาศดังกล่าว โดยการควบคุมมี 2 แบบ คือ แบบ Online ที่ข้อมูลของภาพถ่ายถูกส่งมายังสถานีภาคพื้นในทันทีขณะที่ดาวเทียมเคลื่อนที่ผ่านยังจุดที่ต้องการส่วนการทำงานแบบ Offline คือ ภาพถ่ายที่ดาวเทียมบันทึกได้จะถูกบันทึกไว้ที่หน่วยความจำ และข้อมูลดังกล่าวทางสถานีภาคพื้นจะดึงมาใช้ในภายหลัง

 

   

     นอกจากนี้ สทอภ. ได้นำชมภายในอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ซึ่งจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยการฝีกอบรมการศึกษาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการบูรณาการทรัพยากรทั้ง บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ สทอภ. ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปสู่ระดับสากล  อาคารศูนย์ปฏิบัติการ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีเนื้อที่ 3,892 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย
 -ห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​
-ห้องฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการ สำหรับ 80 คน​
-ห้องปฏิบัติงานวิจัยและห้องทดลอง​
-ห้องประชุม 3 ขนาด (บรรจุ 200 คน 50 คน และ 20 คน)      ​
-ห้องรับรอง​
-ห้องสมุด​
-ห้องใช้สอยอื่นๆ เช่น ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้องเก็บพัสดุและสื่อการเรียนการสอน  เป็นต้น​

 

  

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โทร.02-141-4567 โทรสาร 02-143-9594 E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 

  

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป