กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สำนักงานรัฐมนตรี

ทั้งหมด 21 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. สำนักงานรัฐมนตรี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สำนักงานรัฐมนตรี, สร.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สำนักงานรัฐมนตรี, สร.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี
(กฏหมายและระเบียบ/กฏกระทรวง)
Tags: [กฎ, กระทรวง, ราชการ, สำนักงานรัฐมนตรี]  ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
... โดยมีส่วนราชการ 4 หน่วย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานรัฐมนตรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในกำกับ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
5. ครม.รับทราบ ตั้ง 15 โฆษกกระทรวง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)เป็นโฆษกกระทรวง และ นายวรวรงค์ รักเรืองเดช ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
... สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง        ...
เสาร์, 20 ธันวาคม 2014
...        ข้อมูลโดย : สำนักงานรัฐมนตรี ...
อาทิตย์, 14 ธันวาคม 2014
8. ประวัติ และผลงาน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
...     ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐมนตรี    ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
9. การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประมาณ 50 คน 4. เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี ประมาณ 30 คน 5. ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ...
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
10. ประวัติ และผลงาน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... (ม.ป.ช.) 5 ธันวาคม 2551   ที่มา : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ...
จันทร์, 19 พฤศจิกายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป