กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สำนักงานรัฐมนตรี

ทั้งหมด 21 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. พลตรี อภิชาติ นพเมือง ที่ปรึกษา รมว.วท.เปิดกีฬา วท.เกมส์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว. /สวทช.) 2. เปตอง  คือ สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สป.) 3. ปิงปอง คือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
อาทิตย์, 20 มีนาคม 2011
12. รมว.วท. เปิดงานนิทรรศการจากจักรวาลสู่ดอยอินทนนท์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    เผยแพร๋ : ชัชวาลย์ โบสุวรรณ ภาพ/ข้อมูล : สำนักงานรัฐมนตรี    ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
... ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ และลงนามถวายพระพร  โดยมี ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ผู้บริหาร  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานรัฐมนตรี ...
พุธ, 11 สิงหาคม 2010
14. สำนักงานรัฐมนตรี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
15. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)           ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
16. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี
(กฏหมายและระเบียบ/กฏกระทรวง)
 กฎกระทรวงแบ่งส่วน สร. เอกสารจะแสดงเป็นรูปแบบของ PDF File ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
17. โครงสร้างหน่วยงาน
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันประกอบด้วยหน่วยงานในระดับกรม จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้ ส่วนราชการ • สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) • สำนักงานปลัดกระทรวง ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
18. หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
... จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้ ส่วนราชการ  • สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)  • สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)  • กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         ถนนพระราม ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
ศูนย์ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูล Up to Date แบบ Real time รอสักครู่ นะคะ สำนักงานรัฐมนตรี เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง ...
อังคาร, 23 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป