กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารเคมี

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. ดร.พิเชษฐ์ชี้เป็นสารเคมีอิริเดียม192เสื่อมสภาพไม่อันตราย news plus
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
Tags: [คลิป, ดร.พิเชฐ, สารเคมีอิริเดียม, กระทรวงวิทย์ฯ]  ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, อบรม, ความปลอดภัย, ห้องปฏิบัติการ, วิทยาศาสตร์, สารเคมี, สารชีวภาพ, สารกัมมันตรังสี, นิวเคลียร์, สารพิษ]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... ISO/IEC 17024 จากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการรับรองในระบบงานในสาขาผู้ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
... เช่น นักเคมี แพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สาธารณรับประชาชนจีน เป็นต้น นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังมีการจัดตั้งระบบที่มีมตรฐานในระดับสากลเพื่อการเก็บรวบรวมสารเคมีที่สกัดจากสมุนไพร ทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
...                     ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... มาลากรอง ผู้จัดการศูนย์ฉายรังสี เปิดเผยถึงกระบวนการในการฉายรังสีผลไม้สดไปออสเตรเลียว่า ออสเตรลียอนุญาตให้ไทยใช้วิธีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ 3 วิธี ได้แก่ การรมควันด้วยสารเคมี การอบไอน้ำ และการฉายรังสีแกมมา ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... ห้องที่3 กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ อาวุธปืน ลายนิ้วมือ แฝงตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 และห้องที่4 สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การรับรองระบบจัดการด้าน ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับรองระบบจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันรับรองระบบงานโลก ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
  รมว.วท.ระบุ สารเคมีใน ซ.พหลโยธิน 24 คือ อิริเดียม 192-ตรวจไม่พบปริมาณรังสีหลงเหลืออยู่  ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
10. ดร.พิเชษฐ์ชี้เป็นสารเคมีอิริเดียม192เสื่อมสภาพไม่อันตราย news plus
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
  ดร.พิเชษฐ์ชี้เป็นสารเคมีอิริเดียม192เสื่อมสภาพไม่อันตราย        ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป