กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สปา

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ระนอง, ศวภ.3, สปา]  ...
ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในธุรกิจสปา
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 50, ผลงานเด่น, เซรามิก, สปา]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในสปา
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ, สปา]  ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
4. ผลิตภัณฑ์สปาจากไพล
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์และเภสัช)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ, การแพทย์, เภสัช, สปา]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
5. การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย"
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย")
... (medical tourism) เพื่อการบริการ ด้านสปา (destination spa) ของโลก ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มประเทศมุสลิสโดยเฉพาะ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวมุสลิมมีวัฒนธรรมการบริโภค และอุปโภคแตกต่างจากนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีสุขภาพ สปา กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีการเงินฟินเทค, Internet of Things, อี-คอมเมิร์ซ กลุ่มที่ 5 เทคโนโลยีการท่องเที่ยว ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
  โครงการ “NSTDA Chair Professor" โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี                  2 มิถุนายน 2559 : โรงแรมโนโวเทล ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
8. ปรมาณูเพื่อสันติ แนะวิธียื่นขอใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะปริ้นเซส บีส รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ในเขตภาคตะวันออกที่สนใจ หวังให้ผู้รับใบอนุญาตมีความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
... สำหรับด้านการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้มแข็งในพื้นที่ จะเน้นธุรกิจนวัตกรรมเป้าหมายภาคเหนือในกลุ่มอุตสาหกรรมไอที ซอฟต์แวร์และดิจิตอล กลุ่มธุรกิจเมดิคอล สปา และสุขภาพ และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว ...
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016
... กับปฏิบัติการตามล่าอุกกาบาตที่ไทรโยค พร้อมผลการวิจัยร่วมกับนาซาเพื่อติดตามพิกัดตกของอุกกาบาต ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 16:30-18:00น. ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังฟรี!!! ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป