กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สบอช.

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Conceptual Plan, TOR, กบอ., สัมภาษณ์, สบอช.]  ...
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
Tags: [Conceptual Plan, TOR, กบอ, Meeting, FAQ, สบอช.]  ...
พุธ, 11 กรกฏาคม 2012
Tags: [คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย, กบอ., สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ, สบอช.]  ...
อังคาร, 10 กรกฏาคม 2012
... 3 การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย แนวทางการป้องกัน โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้อธิบายและแนะนำ จุดแสดงที่ 4 เตรียมพร้อม โดย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการ สบอช. ...
จันทร์, 03 กันยายน 2012
... (สบอช.) ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจที่สามารถรับเอกสารต้องเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ โดยต้องแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายให้ครบถ้วน ...
พุธ, 25 กรกฏาคม 2012
6. รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      วันนี้ (12 กรกฎาคม 2555) เวลา 11.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ...
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
... (สบอช.) ทำเนียบรัฐบาล ตึกแดง 1 Apply for receiving TOR   24 JULY 2012 (13.30 – 16.30)  ...
พุธ, 11 กรกฏาคม 2012
... ร่วมกับนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการกฤษฎีกา นายรัชทิน ศยามานนท์ จากสภาวิศวกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
อังคาร, 10 กรกฏาคม 2012
... (สบอช.) ห้องประชุมชั้น 3 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล                  ...
พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2012
... 2.1 อาจต้องสร้างห้องปฏิบัติการเตือนภัยที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)           2.2 อาจย้ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จากศูนย์ราชการมาไว้ที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 26 เมษายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป