กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กบอ. จัดประชุมหารือแผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ การเตือนภัย และแผนเผชิญเหตุ

กบอ. จัดประชุมหารือแผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ การเตือนภัย และแผนเผชิญเหตุ

พิมพ์ PDF

   
   
   

    

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร่วมประชุมหารือแผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ การเตือนภัย และแผนเผชิญเหตุ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.

     จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 สาเหตุหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญนั้นคือประเทศไทยยังขาดระบบการระบายน้ำที่ดี ฉะนั้นระบบคลังข้อมูลน้ำ ระบบพยากรณ์ การเตือนภัย และแผนเผชิญเหตุ จึงมีบทบาทสำคัญ หากในปีนี้ (2555) จะเกิดน้ำท่วมอีกก็ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดในทุกส่วน โดยเฉพาะกับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ดร.ปลอดประสพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบนโยบายต่อคณะทำงาน ดังนี้

     1.คลังข้อมูล

          1.1 ข้อมูลต้องอยู่ในที่เดียวกัน

          1.2 ความเชื่อมโยงของข้อมูล

          1.3 ปรับข้อมูลจากทุกระบบให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

     2.ระบบพยากรณ์ การเตือนภัย

          2.1 อาจต้องสร้างห้องปฏิบัติการเตือนภัยที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

          2.2 อาจย้ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จากศูนย์ราชการมาไว้ที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

     3.แผนเผชิญเหตุ

          3.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจงรายละเอียดแผนเผชิญเหตุ ทั้งด้านคลังสำรองเครื่องมือ อาหาร หน่วยรักษาพยาบาล ยานพาหนะ สถานที่อพยพ ฯลฯ ในการประชุมต่อท่านนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไป

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป