กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมบริหารจัดการน้ำ

รมว.วท.ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมบริหารจัดการน้ำ

พิมพ์ PDF

    

     วันนี้ (7 มิถุนายน 2555) เวลา 13.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำประเทศไทย ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ห้องประชุมชั้น 3 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

         

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การร่วมมือกันบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้จะเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน โดยเป็นความหวังระหว่างผู้บริหารประเทศทั้ง 2 ฝ่ายและประชาชนชาวไทย ที่จะพบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำของคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำประเทศจีน โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำประเทศไทยหวังว่าจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้เดินทางไปสำรวจภูมิประเทศของไทยและดูแหล่งน้ำของประเทศไทย โดยเริ่มสำรวจจากจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารจัดการน้ำประเทศไทยจะเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดเชียงใหม่ในภารกิจแบบเดียวกัน

 

   

     คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าว่า มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย โดยทีมผู้มีประสบการณ์ของประเทศจีน และเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในครั้งนี้ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนจะประสบผลสำเร็จ จากคณะทำงานบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งร่วมกันจำนวน 20 หน่วยงานจากการประสานโครงสร้างเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อยู่ในกองบัญชาการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ระหว่างนี้ที่อยู่ในช่วงระวังภัยจากน้ำท่วม รัฐบาลจีนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยจึงส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบวิเคราะห์ วางแผนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านคณะผู้บริหารจากประเทศจีนได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาตามที่ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นไปให้ไว้บางส่วนแล้วจากภาพรวมของแม่น้ำเจ้าพระยา มีการแนะนำโครงสร้างของการป้องกันภัยพิบัติ และวิเคราะห์ประเมินแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับวางแผนในระยะยาว โดยจะสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สิ่งที่คณะผู้บริหารจัดการน้ำของประเทศไทยอยากให้คณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยเหลือจากความร่วมมือในครั้งนี้คือ
1.    สาเหตุของน้ำท่วมประเทศไทยคืออะไร และมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมอีกหรือไม่
2.    มาตรการที่ประเทศไทยใช้ป้องกันภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมานั้นเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่
3.    มีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับแผนงานในระยะกลาง-ระยะยาว ที่ประเทศไทยวางแผนไว้
4.    สภาพภูมิประเทศของไทยควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างไร
5.    การพยากรณ์อากาศของประเทศไทย และแผนต่างๆที่ประเทศไทยได้กำหนดไว้ในมุมมองของคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือไม่
6.    เนื่องจากประเทศไทยมีระบบส่งน้ำแต่ไม่มีระบบระบายน้ำ ประเทศไทยควรทำอย่างไรถึงจะมีระบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่สั้น
7.    เทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ ในงบประมาณ 1 แสนล้าน ประเทศจีนมีเทคโนโลยีใหม่อะไรบ้างที่ช่วยด้านนี้ได้

     ทั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวต่อไป


เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป