กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยูนนาน

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ยูนนาน, CAS, ความร่วมมือไทย-จีน]  ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
... 5 รอบ ด้าน สดร. ลงนามความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์กับหอดูดาวยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านพหุภาคีของทั้งสองประเทศในอนาคต    ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือหอดูดาวยูนนานเจรจาลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์ไทย – จีน ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
4. ก.วิทย์ เปิดโลกทรรศน์ ด้านดาราศาสตร์ให้เด็กไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตั้งอยู่ที่เมืองเกาเหมยกู่ เขตลี่เจียง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน อยู่ห่างจากเมืองคุณหมิง ประมาณ 200 กิโลเมตร หอดูดาวเกาเหมยกู่มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล ...
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
... รวมทั้งมีทัศนวิสัยของท้องฟ้าที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สถาบันวิจัย    ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหอดูดาวยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมโครงการ  ...
จันทร์, 23 สิงหาคม 2010
6. แถลงข่าวโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ยังจะเป็นผู้นำทีมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันพร้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเกาเหมยกู่ เมืองลี่เจียง และหอดูดาวยูนนาน ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป