กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ เปิดโลกทรรศน์ ด้านดาราศาสตร์ให้เด็กไทย

ก.วิทย์ เปิดโลกทรรศน์ ด้านดาราศาสตร์ให้เด็กไทย

พิมพ์ PDF

                               
(6 พฤศจิกายน 2553) ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนักวิจัยด้านดาราศาสตร์ ยุวทูตดาราศาสตร์และนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมหอดูดาวเกาเหมยกู่ เมืองเกาเหมยกู่ เขตลี่เจียง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ Yunnan Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2550
 
        หอดูดาวเกาเหมยกู่ Gao  Mei  Gu  Astronomical Observatory, GAO ตั้งอยู่ที่เมืองเกาเหมยกู่ เขตลี่เจียง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน อยู่ห่างจากเมืองคุณหมิง ประมาณ 200 กิโลเมตร หอดูดาวเกาเหมยกู่มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 3,193 เมตร มีทัศนวิสัยอยู่ในระดับดีมาก มีคืนฟ้าใสโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 250 คืนต่อปี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ นับเป็นหอดูดาวที่อยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดของจีน
 
 
 
         หอดูดาวเกาเหมยกู่ เป็นสถานีสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์แห่งใหม่ของหอดูดาวยูนนาน (Yunnan Astronomical Observatory, YNAO) เริ่มใช้งานทางดาราศาสตร์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พุธศักราช 2550 หอดูดาวแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอดูดาวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การดูแลของ Chinese Academy of Sciences เป็นสถานที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร แห่งลี่เจียง ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์แสง (Optical Telescope) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 
         กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวเกาเหมยกู่ ผลิตโดยบริษัท Telescope Technologies Limited (TTL) เมือง Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นกล้องแบบหุ่นยนต์ (Robotic Telescope) ที่สามารถทำการสังเกตการณ์ได้โดยโปรแกรมคำสั่งต่าง ๆ ให้กล้องโทรทรรศน์ทำงานโดยอัตโนมัติและไม่ต้องมีคนคอยควบคุมหรือควบคุมจากระยะไกลได้ ระบบทรรศนศาสตร์เป็นแบบ Ritchy-Chretien กล่าวคือ กระจกหลัก (Primary Mirror) และกระจกรอง (Secondary Mirror) เป็นกระจกโค้งแบบไฮเปอร์โบลา (Hyperbola) ทำให้เห็นภาพท้องฟ้ามุมกว้างและสามารถแก้ผลความคลาดโคมา (Coma) ของภาพได้ สามารถถ่ายภาพดาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้องโทรทรรศน์ดังกล่าวนี้มีระบบโฟกัส 2 แบบ คือ ระบบโฟกัสแบบคาสสิเกรน (Cassegrain Focus) และระบบโฟกัสแบบแนสมิท (Nasmyth Foucs) ซึ่งทำให้สามารถติดอุปกรณ์ได้ทั้งด้านปลายล่างและด้านข้างของกล้องโทรทรรศน์ อุปกรณ์ที่สำคัญที่ติดตั้งกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรนี้ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพซีซีดี (15’ Imaging Camera) กล้องถ่ายภาพมุมกว้าง (40’x40’ or 40’x20’ Wide Field Camera) และ เครื่องถ่ายสเปกตรัมความละเอียดสูง (High Resolution Spectrograph)
 
 
          เป้าหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวเกาเหมยกู่ จะเป็นอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้าจักรวาลในเชิงลึกโดยการสังเกตการณ์กาแลกซี่ ดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางทฤษฎีดาราศาสตร์ฟิสิกส์ รวมทั้งโครงการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exoplanet) อีกด้วย โดยมุ่งหวังที่จะมีความร่วมมือในระดับนานาชาติกับประเทศต่างๆ ที่มีกล้องโทรทรรศน์ที่มีศักยภาพอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสถานีทวนสัญญาณ ทีโอที กม. 44 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จะทำให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติ เพื่อศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ในเชิงลึกเช่นเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
เผยแพร่ข่าว   : กมลวรรณ เอมสมบูรณ์ โทร 3730
                   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
                        
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป