กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาคเหนือ

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ภัยแล้ง, ไฟป่า, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]  ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
Tags: [สวทช., ภาคเหนือ]  ...
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
Tags: [กระทรวงวิทยาศาสตร์, เกษตรกร, ลำไย, ภาคเหนือ, โครงการรีไซเคิลลำไยปี, ชีวมวล]  ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2009
... ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือได้มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว” ดร.อุตตม กล่าว    ...
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016
... ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน สตาร์ทอัพภูมิภาค ซึ่งจะจัดขึ้นที่ภาคเหนือ วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26 – ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
...     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายในการสร้างฐานให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
... 21 จังหวัด  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ประสานงานภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 15 จังหวัด และ 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 15 จังหวัด โครงการนี้มีเป้าหมายที่ให้ครูและนักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้จำนวนทั้งสิ้น ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... 3 แห่ง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จัดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2016 เปิดเวทีเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
9. ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... งานสตาร์อัพจะกำหนดจัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด ขอนแก่น ระหว่างวันที 26-28 สิงหาคม 2559 และภาคใต้จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ วันที ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
10. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ที่ต้องไม่พลาด    ฐานเศรษฐกิจ 39 ดัน4จังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปภูมิภาคอาเซียน    ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป