กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรลำไยภาคเหนือ จัด“ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ปี 2546/2547 โดยนำไปเป็นพลังงานชีวมวล”

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรลำไยภาคเหนือ จัด“ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ปี 2546/2547 โดยนำไปเป็นพลังงานชีวมวล”

พิมพ์ PDF

Logo_Science30_NEW_3.jpg

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรลำไยภาคเหนือจัด“ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ปี 2546/2547 โดยนำไปเป็นพลังงานชีวมวล”


              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เตรียมจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ก่อนดำเนินโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค     ปี 2546 และปี 2547โดยนำไปเป็นพลังงานชีวมวล
รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ว่า ปัญหาลำไย เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเกษตรกรทางภาคเหนือ ดังนั้น การสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรจะได้รับทราบถึงเจตนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงเกษตรฯ ที่มีความตั้งใจในการร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว โดยคาดหวังว่า เมื่อชาวบ้านและประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจแล้ว จะมีส่วนสำคัญในการเป็นกระบอกเสียง สนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
          “การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจฯ ครั้งนี้ เราได้เชิญกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย เจ้าของโกดัง เกษตรจังหวัด ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ และสื่อมวลชนในพื้นที่กว่า 300 คน โดยจะมีการสาธิตการบดและอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่หน้าโกดังกลาง อบจ.ลำพูน เพื่อให้เห็นการทำงานของเครื่องจักร ก่อนดำเนินงานจริง นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเครื่องอบแห้งลำไย หรือที่เรียกว่า เตาอบแห้งลำไยสมองกลอัจฉริยะ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จนประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้ มาจัดแสดงในงานนี้ด้วย ” รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าว
    สำหรับการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ปี 2546 และ 2547 โดยนำไปเป็นพลังงานชีวมวล จะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนลำไย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 300 คนผู้เผยแพร่ข่าว : สุจิรัส สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่มา สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป