กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พื้นลู่

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, พื้นลู่, ลานกรีฑา, ยาง]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์]  ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [ลานพื้นลู่กรีฑา, ยางธรรมชาติ]  ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
... (4) การพัฒนาสร้างอาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน ชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก (สะดวก-ง่ายในการรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้ง) และ (5) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตยางเตรียมพื้นลู่-ลานกรีฑา ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
...  โดยนวัตกรรมที่มานำเสนอครั้งนี้ ดร.พิเชฐ กล่าวว่า หน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับยางพาราที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ในระยะยาว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
...  กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอย่างยิ่งที่ได้เลือกพื้นที่ของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเป็นพื้นที่ในการสร้างสนามยางธรรมชาติเป็นสนามต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้งานจริงครั้งนี้ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นลู่ลานกรีฑา ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... บาท และที่สำคัญจะต้องนำเสนอไอเดียการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติให้แก่ อบต. ได้รับทราบเนื่องจากโรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการทำเป็นสถานที่ออกกำลังกายแก่เด็กนักเรียนได้ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำพื้นลู่ลานกรีฑา ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
9. Cilpping วท ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 9 สถ. สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2015
... เพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ - ลานกรีฑา พื้นลานอเนกประสงค์ , ถนนยางพารา , สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา: ถุงมือผ้าเคลือบยาง , การรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS) และการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิต ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป