กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงาน

ทั้งหมด 101 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 11
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมมือกับ International Network of Emerging Nuclear Specialists (INENS) ประเทศอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัย ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... มี 7 กิจการ ดังนี้                1. สาขาพลังงาน จำนวน 4 กิจการ                            ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
83. เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยเริ่มสามารถดูรายละเอียด ลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2559 ทางเว็ปไซต์ www.yga2016.com และเฟสบุ๊คwww.facebook.com/youthgreenovationaward/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-490-9448 ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร 2. เทคโนโลยีชีวภาพ 3. พลังงาน และ 4. สิ่งแวดล้อม และในต้นเดือนกันยายนปีนี้ จะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ มีลักษณะคล้ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... อาทิ อุตสาหกรรมทางชีวภาพ  อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อความเข้มแข็งของประเทศต่อไป" ดร.พิเชฐ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
86. Clipping วท ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ผลิตเครื่องวัดช่วยประหยัดพลังงาน   สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 63  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... สวีเดน อังกฤษ และแคนาดา ได้ยืนยันถึงความปลอดภัยในอาหารฉายรังสี นอกจากนั้นอาหารฉายรังสียังได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA และองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
...  และการพัฒนาพลังงานชีวภาพ เป็นต้น ทั้งนี้สืบเนื่องมากจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง การลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน หรือนโยบายที่กำลังดำเนินการควบคู่กัน ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
89. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เกิดการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย    ผู้ว่าการ วว. กล่าว                ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... อีกทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงภาครัฐ 6 ฉบับ และภาคเอกชน 8 ฉบับ ครอบคลุมด้านการเกษตร การประมง การทหาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ด้านพลังงาน และการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป