กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พระอัจฉริยภาพ

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [วันวิทยาศาสตร์, เสวนา, พระอัจฉริยภาพ, รัชกาลที่ 4, พระจอมเกล้า, กษัตริย์ไทย]  ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
...            ภายในนิทรรศการประกอบด้วย 1. พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและยกย่องในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงเป็นนักประดิษฐ์ ฯ ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง  ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
      19 พฤศจิกายน 2558 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ร่วมฉลองปีดินสากล แสดงผลงานพระอัจฉริยภาพในหลวง ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
  19 พฤศจิกายน 2558 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ร่วมฉลองปีดินสากล แสดงผลงานพระอัจฉริยภาพในหลวง ในฐานะทรงเป็น ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
...  “แสงสว่างแห่งปัญญา สยามประเทศก้าวหน้าสู่อารยะ” ชมพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ ได้เพิ่มเติมกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยให้ได้ร่วมสนุกและทดลอง โดยมีนิทรรศการที่ไม่ควรพลาด คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) ที่นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
จันทร์, 26 ตุลาคม 2015
8. 19 ตุลาคม วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”โดยมีการเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544      ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์และพระวิริยะอันสูงส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
... พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” ในเขตจังหวัดนราธิวาส และกำหนดให้วันที่ ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... พระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ พระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม จนบังเกิดประโยชน์สุขต่ออาณาประชาราษฎร์มาอย่างต่อเนื่องถึง 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป