กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฝีมือ

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ที่ผมติดอยู่ขณะนี้ว่า “ดอกแก้วกัลยา” โดยให้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกแก้วกัลยาจากฝีมือพี่น้องคนพิการนั้น จะนำกลับไปช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพคนพิการของเราด้วย ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... รวมทั้งมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการแข่งขัน เพื่อตลาดในประเทศไทย และในระดับโลก ด้วยการใช้ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ภายใต้ศูนย์การวิจัยและพัฒนาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและฝีมือของวิศวกรชาวไทยในการผลิต ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... มีหลายแห่งที่มีศักยภาพทั้งสิ้น ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ให้ช่วยกันศึกษาและหา “จุดแข็ง” ทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี งานฝีมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ มาเป็น “จุดขาย” ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
44. กรมวิทย์ฯ แนะนำบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร MOST One Stop Service : MSTQ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... และ Call Center 1313   บนเวทีนวัตกรรมฯ คลองผดุง นอกจากแนะนำบริการแล้ว ยังสร้างความเข้าใจถึงขบวนการทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงสินค้านวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่ได้เครื่องหมายมาตราฐาน ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2015
45. เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน ฝีมือคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช./เอ็มเทค สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ " ให้ใช้สิทธิในงานวิจัย เครื่องสีข้าวระดับชุมชน ผลิตสู่เชิงพาณิชย์ " ช่วยเกษตรกร ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัท โตโยต้าในภูมิภาค ให้มีศักยภาพในการผลิตรถยนต์คุณภาพระดับโลก ด้วยฝีมือการวิจัยและพัฒนาของคนไทย โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
47. "บูธนี้เนื้อหอม..สื่อตอมเกือบทุกวัน"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
      ต้องบอกว่านวัตกรรมดีดีฝีมือคนไทย "เครื่องมืออุปกรณ์ผ่า เจาะ มะพร้าวสด" ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ...
อาทิตย์, 11 ตุลาคม 2015
48. Clipping วท ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... นาฬิกาอัจฉริยะฝีมือไทย     มติชน (กรอบบ่าย) 10  ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
... STEM อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ  และได้ยกระดับฝีมือแรงงานด้วยการเพิ่มศักยภาพด้าน STEM  นอกจากนี้ยังมีการวางระบบเพื่อให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อผู้ประกอบการรายใหม่ ที่อยู่กับอินเตอร์เน็ต เฟสบุค กูเกิล ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... เพื่อสร้างโอกาสการกระจายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากฝีมือคนไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 2-25  ตุลาคม 2558    ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป