กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปูนปลาสเตอร์

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. พัฒนาการใช้งานของปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, ปูนปลาสเตอร์]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
2. พัฒนาการใช้งานของปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ, ปูนปลาสเตอร์]  ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
3. พัฒนาการใช้งานของปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
    ยิปซัม คือแคลเซียมซัลเฟตซึ่งมีน้ำอยู่ 2 โมเลกุล(dihydrate) สูตรเคมีคือ CaSO42H2O ประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (so3) 46.5% แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 32.6%น้ำ (H2O) 20.9% ปูนปลาสเตอร์ผลิตจากแร่ยิปซั่ม ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
4. เทคนิคการตกแต่งเนื้อดินสีด้วยลายนูนต่ำที่มีความละเอียด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... ต่ำที่มีความละเอียด กระบวนการผลิต ประกอบด้วยการนำต้นแบบที่ได้จาก rapid prototype มาเตรียมแบบปูนปลาสเตอร์การพัฒนาเนื้อดินสี โดยการเติมสีสะเตนหรือออกไซต์ในเนื้อดินสำเร็จรูป และพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโดยใช้แบบปูนปลาสเตอร์ช่วยในการขึ้นรูป ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... ทำโครงการพัฒนาสินค้าเซรามิกของที่ระลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก โดยทำการพัฒนารูปแบบ เทคนิคการตกแต่ง โดยการแกะลายนูนต่ำ การกดลายและการเขียนลวดลาย เทคนิคการทำต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์เพื่อลดขั้นตอน และการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตตั้งแต่ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึก
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
... เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก โดยทำการพัฒนารูปแบบ เทคนิคการตกแต่ง โดยการแกะลายนูนตํ่าบนต้น แบบปูนปลาสเตอร์ และการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมนํ้าดิน การขึ้นรูป การตกแต่ง สี การเคลือบและการเผา ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับตกแต่งบ้านและสวน
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
... นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเทคนิคการทำต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ ซึ่งสามารถลดเวลาในการทำต้นแบบ และแบบพิมพ์ สำหรับใช้ในการหล่อแบบรวมถึงการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
8. พัฒนาการใช้งานของปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
     ยิปซัม คือแคลเซียมซัลเฟตซึ่งมีน้ำอยู่ 2 โมเลกุล (dihydrate) สูตรเคมีคือ CaSO4.2H2O ประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) 46.5% แคลเซียมออกไซด์(CaO) 32.6% น้ำ (H2O) 20.9% ปูนปลาสเตอร์ผลิตจากแร่ยิปซั่ม ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป