กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ เทคนิคการตกแต่งเนื้อดินสีด้วยลายนูนต่ำที่มีความละเอียด

เทคนิคการตกแต่งเนื้อดินสีด้วยลายนูนต่ำที่มีความละเอียด

พิมพ์ PDF

    ปัจจุบันเครื่องประดับเป็นที่นิยมและผลิตจากวัสดุหลายหลาก เช่น หินสี คริสตัล ไม้ พลาสติก และเซรามิก โดยเครื่องประดับเซรามิกเป็นที่นิยมในต่างประเทศ ส่วนประเทศไทยเครื่องประดับเซรามิกยังขาดการพัฒนาให้มีความหลากหลายเซรามิก มีข้อดีที่สามารถนำมาออกแบบ ขึ้นรูป ตกแต่งลวดลายและเคลือบให้มีความสวยงามแปลกตา เครื่องประดับเซรามิกจึงมีศักยภาพทางการตลาดสูงและเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ ผลิตภัณฑ์
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พัฒนาเครื่องประดับเซรามิกโดยใช้เนื้อดินสีและเทคนิคการตกแต่งด้วยลายนูน ต่ำที่มีความละเอียด กระบวนการผลิต ประกอบด้วยการนำต้นแบบที่ได้จาก rapid prototype มาเตรียมแบบปูนปลาสเตอร์การพัฒนาเนื้อดินสี โดยการเติมสีสะเตนหรือออกไซต์ในเนื้อดินสำเร็จรูป และพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโดยใช้แบบปูนปลาสเตอร์ช่วยในการขึ้นรูป และประกอบเนื้อดินต่างสีเข้าด้วยกัน การตกแต่ง และการเผา ขัด
    เทคโนโลยีการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีลวดลายละเอียดแบบนูนต่ำ ที่มีสีต่างๆ เป็นลวดลายละเอียดหรือพื้นหลัง เช่น น้ำเงิน เขียว เหลือง ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายหรือสถานที่
ประโยชน์ของผลงาน
    ใช้สำหรับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทของประดับ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

สาขาผลงาน
: เซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป