กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปาฐกถาพิเศษ

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... และให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรม ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... Matching การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ผู้พัฒนางานวิจัยกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ             ทั้งนี้ ในวันเปิดงาน วันที่ 26 กันยายน 2558 ได้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
...       ทั้งนี้ ในวันเปิดงาน วันที่ 26 กันยายน 2558 ได้มีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป