กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

Tags: [การบริหารจัดการน้ำ, ปัญหาไฟป่าหมอกควัน, ชิ้นส่วนระบบราง]  ...
เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016
 
เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นเหนือสำรวจปัญหาไฟป่าหมอกควัน  ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
         18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ...
ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
...            การแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน สทอภ. จัดทำแผนที่จุดความร้อน (Hot Spot) แสดงออนไลน์บนเว็บไซต์ 4 รอบต่อวัน หรือทุกๆ 6 ชั่วโมง จัดทำแผนที่แสดงไฟป่าและคาดการณ์กลุ่มหมอกควันรายวัน ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ จากการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนืออย่างเป็นเอกภาพ   นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ดร.พิเชฐ ยังได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณอำเภอเวียงป่าเป้า ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป