กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมวิชาการ

ทั้งหมด 73 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
61. Clipping วท ประจำวันที่ 22 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการรายวัน 4 ประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว ขยายตลาดอุตฯ-แก้วไทยสู่สากล      ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2016
... ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558  ในหัวข้อ “องค์กรรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ : พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... SMEs and Communities’ และหน่วยงานเครือข่าย การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มีเป้าประสงค์สำคัญที่จะมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาสังคม ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015
65. Clipping วท ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 24 ภาพข่าว ประชุมวิชาการ       ...
พุธ, 07 ตุลาคม 2015
66. Clipping วท ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  12 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ    ประชาชาติธุรกิจ ...
อังคาร, 22 กันยายน 2015
... เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว ประจำปี 2558 (ICG Annual Meeting 2015) ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นครั้งแรกในอาเซียน โดยมี ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
68. เนคเทคจัดงาน NETEC ACE 2015 ชูแนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
        16 กันยายน 2558 / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว ประจำปี 2558 (ICG Annual Meeting 2015) เป็นครั้งแรกในอาเซียน ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เพื่อให้วิทยากรระดับโลก ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... (A Symposium on Synchrotron Technology for Gemology and Mineralogy Applications: SLRI - GeM Symposium 2015) ร่วมกับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท. 41)  ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป