กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ จัดประชุมนานาชาติด้านแก้ว หวังสร้างเครือข่ายขยายตลาดเพิ่มขีดความสามารถด้วย วทน. ชี้ ไทยครองแชมป์ส่งออกมากสุดในอาเซียน

ก.วิทย์ จัดประชุมนานาชาติด้านแก้ว หวังสร้างเครือข่ายขยายตลาดเพิ่มขีดความสามารถด้วย วทน. ชี้ ไทยครองแชมป์ส่งออกมากสุดในอาเซียน

พิมพ์ PDF

   

        16 กันยายน ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว ประจำปี 2558 (ICG Annual Meeting 2015) เป็นครั้งแรกในอาเซียน ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เพื่อให้วิทยากรระดับโลก นักวิจัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำ ผู้ประกอบการจากนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย ทั้งเชิงวิชาการและธุรกิจ อันจะนำไปสู่นวัตกรรมด้านแก้วที่จะยกขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งจะจัดขั้นในระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแก้วและกระจกมีมูลค่าการส่งออกถึง 35,000  ล้านบาท ต่อปี มีโรงงานอุตสาหกรรมแก้วประมาณ 200 โรงงาน นับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อประเทศ  เนื่องจาก  มีหลายอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนแก้ว เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ตัวเลขการส่งออกเฉพาะแก้ว ขวด และเครื่องแก้วบนโต๊ะอาหาร      มีแนวโน้มขยายตัวอีกร้อยละ 20-30 คิดเป็นเงินเพิ่มเข้าประเทศกว่าอีกหลายพันล้านบาท  นอกจากนี้ยัง เป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วในประเทศ เช่น ทราย หินปูน โดโลไมต์ แร่ฟันม้า อย่างคุ้มค่า  อีกทั้งยัง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะแก้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด จัดเป็นวัสดุที่ควรสนับสนุนยิ่ง 

      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจ ได้ขับเคลื่อนหลายมาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ธุรกิจ SMEs  และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่พร้อมให้การสนับสนุน โดยเฉพาะกรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้วที่มีความสามารถ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า มีศักยภาพและความพร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมแก้ว  ในการเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือจากภาครัฐไปสู่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังให้บริการครอบคลุมทั้งด้านบริการวิเคราะห์ทดสอบ  วิจัยพัฒนา การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแก้วให้ทัดเทียมสากล 

       ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นสมาชิกของ International Commission on Glass (ICG) มาตั้งแต่ปี 2549  ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านแก้วที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีสมาชิกเป็นสถาบันด้านแก้ว มหาวิทยาลัย องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อที่ดีระหว่างงานวิจัยและวิชาการ กับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ วศ. ได้เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จึงมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จและจะทำให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ การจัดประชุมนี้ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยการนำนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศในอีกทางหนึ่ง 

         ด้านนายวรวิทย์ สุรีศรากร รองประธานและเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำอาเซียนและยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แก้วไปทั่วโลก อาทิ บรรจุภัณฑ์แก้ว กระจกแผ่น เครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร หลอดแก้วที่ใช้กับหลอดไฟฟ้าในรถยนต์ ฉนวนใยแก้ว บล็อคแก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จึงมีความสำคัญยิ่งต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแก้วในประเทศไทย ที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมด้านแก้ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทยคงความเป็นผู้นำได้อย่างยั่งยืน 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: (ด้านเทคนิค) ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                            (ด้านการประชุม) ผู้แทนประชาสัมพันธ์ บริษัท เอฟวายไอ จำกัด โทรศัพท์ 02 637 8877-8 กุลยา (ยิ้ม)  089 777 0541   

                            ทวีนันท์ (โอ๋)  081 585 1978  วิชชุลดา (เอ๋)  089 305 3370  -

 

 

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ภาพข่าวและวิดีโอ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป