กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประกวดภาพถ่าย

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
31. มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย ประจำปี 2552
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขันประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาจากปี ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... โครงการสถาปนาจุดสำคัญทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ รางวัลบุคคลดีเด่นทางดาราศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2552 ยังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทางดาราศาสตร์หลายปรากฏการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
33. คุยกัน..ฉันท์วิทย์ "สุริยุปราคาในเมืองไทย"
(คลังความรู้/คุยกันฉันท์วิทย์)
... ลักษณะครึ่งดวง  เต็มดวง และวงแหวน ที่ประเทศไทยและต่างประเทศ ในปี 2552 และการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์  ประจำปี 2552 พบกับวิทยากร    รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ...
พุธ, 07 มกราคม 2009
... รวมทั้งร่วมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2552 ชิงรางวัลอีกด้วย             นอกจากนี้ ภายในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะที่น่าสนใจอีกมากมายโดยแบ่งเป็นสถานีต่างๆ ...
อังคาร, 06 มกราคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป