กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ คุยกัน..ฉันท์วิทย์ "สุริยุปราคาในเมืองไทย"

คุยกัน..ฉันท์วิทย์ "สุริยุปราคาในเมืองไทย"

พิมพ์ PDF

news.pngกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมฟังการเสวนา     คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เนื่องในงานถนนสายวิทยาศาสตร์  เรื่อง  “สุริยุปราคาในเมืองไทย”  ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ถนนพระรามที่  6 เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา ลักษณะครึ่งดวง  เต็มดวง และวงแหวน ที่ประเทศไทยและต่างประเทศ ในปี 2552 และการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์  ประจำปี 2552 พบกับวิทยากร    รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  และ ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  


ยินดีต้อนรับทุกท่านและสำรองที่นั่งได้ที่  02-354 4466  ต่อ  118  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร02354 4466ต่อ118 โทรสาร0 2354 3763

 

กำหนดการ

เสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์ 

เรื่อง  สุริยุปราคาในเมืองไทย

วันศุกร์ที่   9  มกราคม  2552  เวลา  13.00 16.00 น.

  ห้องโถง  ชั้น  1  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*************************

 

13.00 - 13.20 น. ลงทะเบียน

 

13.20 - 13.30 น.กล่าวเปิดการเสวนา                                                                                                      

                                    โดย   ดร.สุจินดา   โชติพานิช   

                                           ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                           

13.30 15.00 น.            เริ่มเสวนาคุยกัน..ฉันท์วิทย์

                                    เรื่อง  สุริยุปราคาในเมืองไทย

                                     โดย    -  รศ.บุญรักษา   สุนทรธรรม 

                                                    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

   -  ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา  

       รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

   

                              ดำเนินการเสวนา          โดย    นายวิเทียน  นิลดำ

                                           รองประธานสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

                                   

15.00 – 15.30 น.            สื่อมวลชนซักถาม   

 

15.30 น.                        ปิดการเสวนา 

**********************************
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป