กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ให้ความรู้ “ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ปี 2552” เนื่องในงานถนนสายวิทยาศาสตร์

กระทรวงวิทย์ฯ ให้ความรู้ “ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ปี 2552” เนื่องในงานถนนสายวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

(วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552)  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   จัดเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เนื่องในงานถนนสายวิทยาศาสตร์  เรื่อง  “สุริยุปราคาในเมืองไทย”   โดยมี  รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   กล่าวเปิดการเสวนา  พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  และ  ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ร่วมให้ความรู้ในเวที  ณ บริเวณห้องโถง    ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า   หลายท่าน โดยเฉพาะนักเรียน  และอาจารย์  คงทราบกันบ้างแล้วว่า ในปี 2552  นี้ จะมีปรากฎการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นหลายครั้ง  และยังเป็นปีดาราศาสตร์สากลอีกด้วย  จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ได้ร่วมมือกับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กำหนดจัดกิจกรรมเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  ครั้งนี้ขึ้น  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์  แก่นักเรียน  เยาวชน  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไป

                        ด้าน  รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวในเวทีเสวนาว่า ปี 2552 เป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งที่องค์การ ยูเนสโก และ สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลยกย่องให้เป็นปีดาราศาสตร์สากล โดยขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆทั่วโลกให้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากลดังกล่าวนี้  ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งแต่ปี 2549 จึงให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากลขึ้น โดยเฉพาะในปี 2552 นี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี โดยจะมีกิจกรรมเด่นหลายกิจกรรมอาทิ The World at Night และ IYA BLAST ที่ทางสถาบันฯจัดร่วมกับสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล โครงการสถาปนาจุดสำคัญทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ รางวัลบุคคลดีเด่นทางดาราศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2552 ยังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทางดาราศาสตร์หลายปรากฏการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดสุริยุปราคาที่เห็นได้ในประเทศไทยถึง 2 ครั้ง ในวันที่ 26 มกราคม 2552 และ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552  โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะได้จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศในการสังเกตการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทั้ง 2 ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เพื่อฉลองปีดาราศาสตร์สากลอีกด้วย


                        รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในวันที่ 20 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์สารสนเทศและศูนย์ดาราศาสตร์ ที่กิโลเมตร 31  บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ดาราศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย และจะทรงเสด็จเยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติ บนยอดดอย       อินทนนท์ ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2552 พร้อมกันนี้จะติดตั้งกล้องดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจะติดตั้งและใช้งานในเดือนเมษายน 2553


                        ด้าน ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม 2552 ถึง มกราคม 2553 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนถึง 3 ครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2552, 22 กรกฏาคม 2552 และ 15 มกราคม 2553   

โดยปรากฏการณ์สุริยุปราคาในวันที่ 26 มกราคม 2552 จะเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน ซึ่งจะมองเห็นได้ตามเส้นทางที่พาดผ่านมหาสมุทรอินเดีย และตะวันตกของอินโดนีเซีย ส่วนสุริยุปราคาบางส่วนจะมองเห็นได้เป็นบริเวณกว้างตามเส้นทางที่เงามัวของดวงจันทร์พาดผ่าน เช่น ทางตอนใต้ของประเทศแอฟริกาใต้ มาดากาสการ์ ออสเตรเลีย อินเดียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินโดนีเซีย


                        สำหรับประเทศไทยในวันที่ 26 มกราคม 2552 นี้จะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนและสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน              ที่กรุงเทพฯ นั้นดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่สัมผัสที่ 1 ในเวลาประมาณ 15.53 น. และสิ้นสุดเหตุการณ์  


ในเวลา 17.58 น. ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนในครั้งนี้จะเกิดนานที่สุดในภาคใต้ คือ ประมาณ        2 ชั่วโมง 22 นาทีที่จังหวัดนราธิวาส โดยดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54.9 ของพื้นที่ดวงอาทิตย์


                        ส่วนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวง โดยเส้นทางเงามืดของดวงจันทร์พาดผ่านประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ส่วนสุริยุปราคาบางส่วนเห็นได้เป็นบริเวณกว้างตามเส้นทางที่เงามัวของดวงจันทร์พาดผ่าน ได้แก่ เอเชียตะวันออกทั้งหมด อินโดนีเซีย และมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้กินเวลานานที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือ 6 นาที 39 วินาที ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้  สำหรับประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน และสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาค  โดยแต่ละภูมิภาคจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน            ที่กรุงเทพฯ นั้นดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่สัมผัสที่ 1 ในเวลาประมาณ 07.06 น. และสิ้นสุดเหตุการณ์ในเวลา 09.08 น. ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนในครั้งนี้จะเกิดนานที่สุดในภาคเหนือ คือ ประมาณ         2 ชั่วโมง 12 นาทีที่จังหวัดเชียงราย โดยดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69 ของพื้นที่ดวงอาทิตย์

ตารางแสดงเวลาที่เกิดสุริยุปราคาในเมืองไทย, 26 มกราคม 2552

จังหวัด

เริ่มบัง (.)

บังมากที่สุด (.)

สิ้นสุดการบัง (.)

% การบัง

1.เชียงราย

16.08

17.02

17.52

17.0

2.แม่ฮ่องสอน

16.07

17.02

17.52

16.4

3.เชียงใหม่

16.05

17.02

17.53

18.8

4.ลำปาง

16.04

17.02

17.54

20.1

5.พิษณุโลก

16.00

17.01

17.56

24.6

6.อุดรธานี

16.00

17.02

17.56

26.4

7.ขอนแก่น

15.58

17.01

17.57

29.0

8.อุบลราชธานี

15.56

17.01

-

34.1

9.นครราชสีมา

15.55

17.00

17.58

32.0

10.นครสวรรค์

15.57

17.01

17.57

27.4

11.ลพบุรี

15.55

17.00

17.58

30.5

12.กาญจนบุรี

15.53

16.59

17.58

30.4

13.กรุงเทพ

15.53

16.59

17.58

33.0

14.ฉะเชิงเทรา

15.52

16.59

17.59

35.0

15.ประจวบคีรีขันธ์

15.48

16.58

17.59

37.0

16.สุราษฎร์ธานี

15.42

16.56

17.59

43.9

17.นครศรีธรรมราช

15.41

16.55

18.00

46.4

18.ภูเก็ต

15.39

16.54

17.59

45.7

19.ตรัง

15.39

16.54

18.00

48.2

20.สงขลา

15.39

16.54

18.00

51.0

21.นราธิวาส

15.38

16.54

18.00

54.9

หมายเหตุ

(-) ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้วที่เวลา 17.56 น. ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังมากที่สุด

แผนที่แสดงการเกิดสุริยุปราคาในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย วันที่ 26 มกราคม 2552

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป