กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บุคคลดีเด่น

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
11. รมว.วิทย์ฯ แสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นของชาติ 2551
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...             โครงการบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2551  คัดเลือกโดยอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2009
ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ  รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น "บุคคลดีเด่นของชาติ" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
รางวัล ประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านจักษุวิทยา)คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ปานเนตร   ปางพุฒิพงศ์ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
14. รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ มอบรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2008
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(22 มกราคม 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลเชิดชูองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการนำไอทีไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
... โครงการสถาปนาจุดสำคัญทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ รางวัลบุคคลดีเด่นทางดาราศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2552 ยังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทางดาราศาสตร์หลายปรากฏการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป