กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริหารจัดการน้ำชุมชน

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... สร้างเงินของประชาชน  และพัฒนาคุณภาพชีวิต    รวมทั้งผลักดันหมู่บ้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยี  เป็น หมู่บ้านแม่ข่ายโดยใช้ฐานการบริหารจัดการน้ำชุมชนขยายผลการเรียนรู้และการ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านให้เข้มแข้ง ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
32. เทคโนโลยีกับการจัดการน้ำชุมชน... ต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็ง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(6 มีนาคม 2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน”  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง  “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน” ในวันศุกร์ที่  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
34. เยี่ยมชมแม่ข่ายการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การเป็นแม่ข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ซึ่งมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมชลประทาน ชุมชน และภาคเอกชน เข้ามาช่วยสร้างความเข้มแข็งในปัจจุบัน             ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
... และในอนาคตจะช่องทาง onestop.most.go.th จะเป็นช่องทางหลักของการให้บริการเพียงช่องทางเดียว       • เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป